• Tam Hiep Industrial Zone, Tam Hiep Commune, Nui Thanh District, Quang Nam Province

Nhà xưởng 1&2 và 3&4

Diện tích: 6.400 x 2 m2

Mặt trước 400 m2 khối văn phòng nhà máy gồm 2 tầng

Mặt sau 6.000 mKhu sản xuất: Trang bị dây chuyền CNC thép tấm, đục lỗ, thép hình, máy móc thiết bị phục vụ gia công cơ khí  và 06 hệ thống cầu trục và bán cầu trục 10tấn, 5 tấn, 3 tấn.

tt1