• Tam Hiep Industrial Zone, Tam Hiep Commune, Nui Thanh District, Quang Nam Province

Phân xưởng mạ kẽm

Diện tích : 1.200m2, Bao gồm

Xây dựng hệ thống lò mạ kẽm 6,5m

Hệ thống xử lý nước thải,

Hệ thống dầm cầu trục đôi 3 tấn:

t44