Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

1. Hoàng Phồn Quân

1963

Chủ tịch HĐQT CEO/ Chuyên viên tài chính cao cấp
2. Phan Thị Ánh Tuyết

1968

Thành viên HĐQT Phó TGĐ Công ty CPCĐ Hoàng Hưng
3. Trần Thị Bích Ngọc

1960

Tổng Giám đốc Công ty Cử nhân kinh tế
4. Phan Thanh Vũ

1977

TV HĐQT kiêm Giám đốc Kỹ sư cơ khí
5. Hoàng Hàm

1952

PGĐ kiêm GĐNM Kỹ Sư cơ khí