• Lô IV, Khu công nghiệp Tam Hiệp, Xã Tam Hiệp, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam
02-nam-82014-450

Năm 2014 và cơ hội của ngành Cơ khí Việt Nam

Năm 2013, là một năm khó khăn đối với ngành Công nghiệp cơ khí. Không chỉ vốn mà đầu ra của các sản phẩm thuộc dòng cơ khí nặng, cơ khí trọng điểm – thuộc hàng ưu tiên trong Chiến lược phát triển công nghiệp cơ khí đều rất khó khăn. (more…)

Read More